Видео прилози – БКР 2015

На третата Балканската колонија на ракотворци учествуваа 28 учесници од Австрија, Србија, Турција, БиХ и Македонија. 

Во прилог Ви го претставуваме видео материјалот.

Share this:

About admin

admin

Администратор

  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Add Comment